Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1421/17 - Wyrok NSA z 2019-04-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1388/17 - Postanowienie NSA z 2019-05-15

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie użytkowania w...

I OSK 1601/17 - Wyrok NSA z 2019-04-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu

I OSK 842/17 - Wyrok NSA z 2019-03-05

Skarga o stwierdzenie nieważności orzeczenia

VI SA/Wa 573/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-05-28

Skarga K.O. na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie kary dyscyplinarnej w postaci zawieszenia uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego

I OSK 1435/18 - Wyrok NSA z 2019-09-04

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji

I OSK 2583/17 - Wyrok NSA z 2019-08-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenie nieważności decyzji

I OSK 2385/15 - Wyrok NSA z 2019-12-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...]...

I OSK 2210/17 - Wyrok NSA z 2019-12-10

Skargi kasacyjne D.S. i E.G. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg D.S. i E.G. na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr [...] w przedmiocie wydania orzeczeń z naruszeniem prawa oraz częściowe stwierdzenie ich nieważności

II GSK 1885/18 - Wyrok NSA z 2019-01-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie kary dyscyplinarnej
1   Następne >   2