Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 211/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-31

Zażalenie na zarządzenie Sędziego Przewodniczącego WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury , Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 6/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-03

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

II GSK 1/13 - Wyrok NSA z 2014-03-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zastosowania wobec rzeczoznawcy majątkowego kary dyscyplinarnej w postaci upomnienia

I OSK 1407/06 - Wyrok NSA z 2007-10-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy potwierdzenia uprawnień do zaliczenia wartości mienia pozostawionego poza granicami państwa polskiego

I OSK 1418/06 - Wyrok NSA z 2007-10-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o oddaniu w zarząd nieruchomości na rzecz Ośrodka (...) w W.

I OSK 366/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia uwłaszczenia

I OSK 1678/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-29

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie wznowienia postępowania

I OSK 139/11 - Wyrok NSA z 2011-12-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I OZ 581/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-11

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr (...)w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I OZ 582/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-11

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania
1   Następne >   +2   +5   +10   12