Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 827/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty za nieruchomość pozostawioną poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I SAB/Wa 9/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie przekazania danych w celu realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I SA/Wa 739/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami RP

I SA/Wa 1592/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1336/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

I SAB/Wa 132/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie wydania odpisu decyzji oraz udzielenia informacji

I SA/Wa 736/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia[...] lutego 2011 r., nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

I SA/Wa 426/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1585/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I SA/Wa 1987/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy prawa do rekompensaty za nieruchomość pozostawioną poza granicami RP
1   Następne >   +2   +5   +10   85