Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 742/14 - Wyrok NSA z 2015-02-26

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II GSK 1153/14 - Wyrok NSA z 2015-06-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie zastosowania wobec zarządcy nieruchomości kary dyscyplinarnej w postaci nagany

I OSK 2318/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-09

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2408/13 - Wyrok NSA z 2015-01-14

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie zawieszenia postępowania

I OSK 1149/13 - Wyrok NSA z 2015-02-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II GSK 1282/14 - Wyrok NSA z 2015-07-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie kary dyscyplinarnej wobec rzeczoznawcy majątkowego

I OSK 1877/13 - Wyrok NSA z 2015-04-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2105/13 - Wyrok NSA z 2015-04-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I OSK 3003/14 - Wyrok NSA z 2015-11-06

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2449/13 - Wyrok NSA z 2015-10-29

Skargi kasacyjne Ministra Skarbu Państwa oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   2