Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 665/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-04-07

Skarga A. T. i P. T. na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SAB/Sz 42/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-02-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie z jego skargi na bezczynność Prezesa SKO w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie organu

II SA/Sz 930/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-01-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SAB/Sz 33/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-06-10

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem

II SA/Sz 680/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-05-22

Skarga W. K. i R. K. na decyzję SKO w S. z dnia [...] r. nr [...]

II SA/Sz 151/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-08-26

Wniosek w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

II SA/Sz 438/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-10-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Sz 958/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie opłaty adiacenckiej