Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6070 Uwłaszczenie państwowych osób prawnych oraz komunalnych osób prawnych X

I SA/Wa 2310/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju, w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji, ,

I SA/Wa 1082/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I OZ 6/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-03

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I SA/Wa 860/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu

I OSK 366/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia uwłaszczenia

I OSK 1678/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-29

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie wznowienia postępowania

I OSK 139/11 - Wyrok NSA z 2011-12-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I OSK 2337/12 - Wyrok NSA z 2014-04-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1371/06 - Wyrok NSA z 2007-09-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I OSK 196/07 - Wyrok NSA z 2008-02-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie uwłaszczenia państwowej osoby prawnej
1   Następne >   +2   +5   7