Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1734/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy nadania licencji zawodowej

II GZ 75/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w W. w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie skargi na bezczynność organu w sprawie skargi na czynności rzeczoznawcy majątkowego

I SA/Wa 1530/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie odmowy nadania licencji zawodowej zarządcy nieruchomości

I SA/Wa 1697/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-30

Wniosek w przedmiocie odmowy nadania licencji zawodowej

I SA/Wa 505/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-07-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie odmowy nadania licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami

I SA/Wa 1200/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II GSK 787/08 - Wyrok NSA z 2009-03-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej

I OZ 886/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...], nr [...] w przedmiocie pozbawienia licencji zawodowej zarządcy nieruchomości

I SA/Wa 199/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zastosowania kary dyscyplinarnej nagany

VI SA/Wa 458/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie kary dyscyplinarnej
1   Następne >   +2   6