Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OW 38/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-25

Wniosek w przedmiocie wskazania właściwego organu do rozpatrzenia zażalenia na postanowienie Dyrektora Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie znak [...]

II OW 39/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-25

Wniosek w przedmiocie wskazania właściwego organu do rozpatrzenia zażalenia na postanowienie Dyrektora Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie znak [...]

II SA/Kr 39/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy wydania nakazu przywrócenia terenu do stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom

II OSK 631/11 - Wyrok NSA z 2012-07-03

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Bydgoszczy w przedmiocie wyznaczenia dostępu do jeziora uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnego w Bydgoszczy do ponownego rozpoznania.

IV SA/Wa 1666/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-01

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II OSK 564/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-30

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie niewykonania orzeczenia sądu wraz z wnioskiem o ukaranie Wojewody Mazowieckiego grzywną

II OW 65/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku w sprawie wybudowania studni w odległości 15 metrów od rzeki

IV SA/Wa 1980/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarski Wodnej w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SO/Gl 22/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-12-08

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego o właściwość w sprawie budownictwa wodnego

IV SA/Wa 926/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy N. w przedmiocie rozpoznania zażalenia na działalność Rady Gminy
1   Następne >   +2   +5   +10   93