Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Kr 39/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy wydania nakazu przywrócenia terenu do stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom

II SA/Kr 1370/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-06-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania

II SA/Kr 142/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-09-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w N. w przedmiocie naruszenia stosunków wodnych

II SAB/Kr 47/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy S.

II SA/Kr 660/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie oddalenia skargi na bezczynność

II SA/Kr 1575/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-12-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Rzezawie w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność §13, §15 ust. 1 zdanie drugie i § 15 ust. 2 zdanie drugie zaskarżonej uchwały.

II SA/Kr 1576/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-12-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Bochni w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność § 25 ust. 5, § 28 ust. 5, § 30 ust. 2 zdanie drugie zaskarżonej uchwały.

II SAB/Kr 83/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-01-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy Z.

II SO/Kr 14/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-09-28

Wniosek H. i Z. K. o wymierzenie grzywny Wójtowi Gminy R. w dniu 28 września 2009 r.

II SA/Kr 1650/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy zobowiązania do przywrócenia stanu poprzedniego wód
1   Następne >   +2   +5   8