Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Go 754/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-11-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie ustalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy

II SA/Łd 661/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-05-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta S. w przedmiocie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków