Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 2239/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w S. w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty za przyłączenie się do wodociągu wiejskiego

II SA/Lu 274/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-05-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za przyłączenie do wodociągu. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II SA/Łd 880/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-01-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kodrąb w przedmiocie zmiany uchwały Rady Gminy Kodrąb oku nr XIII/21/96 w sprawie ustalenia zasad korzystania z wodociągów

IV SA/Wa 1128/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy W. w przedmiocie ustalenia zasad dobrowolnego udziału w kosztach budowy wodociągu

II SA/Lu 273/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-05-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie określenia wysokości opłaty za przyłączenie do wodociągu gminnego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II SA/Łd 879/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-01-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kodrąb w przedmiocie ustalenia zasad korzystania z wodociągów

II SA/Lu 301/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-09-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie określenia opłat za podłączenie nieruchomości do gminnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub gaz ziemny oraz zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych w gminie Niemce stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II OSK 2964/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-12

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Mysłakowice w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Mysłakowice

II SA/Lu 143/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-03-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Głusk w przedmiocie odpłatności za włączenie do sieci wodociągowej stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

IV SA/Wa 1128/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy W. w przedmiocie ustalenia zasad dobrowolnego udziału w kosztach budowy wodociągu