Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Wr 69/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-04-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w M. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

II SA/Gl 760/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-10-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w S. w przedmiocie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

II SA/Wr 713/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w M. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

II SA/Wr 712/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w M. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

II SA/Wr 711/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w M. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków