Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OSK 843/12 - Wyrok NSA z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Czernichów w przedmiocie udziału mieszkańców w realizacji budowy kanalizacji

II OZ 1332/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków pos...

II OSK 1080/11 - Wyrok NSA z 2011-08-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków

II OSK 2964/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-12

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Mysłakowice w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Mysłakowice

II OSK 1557/12 - Wyrok NSA z 2012-09-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Stegna w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków

II OSK 2020/14 - Wyrok NSA z 2016-04-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w M. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

II OSK 1782/18 - Wyrok NSA z 2019-07-25

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy [...] w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Obrzycko 1. prostuje z urzędu zaskarżony wyrok w ten sposób, że w jego sentencji po słowach 'obejmującej § 23' dodaje słowa 'jej załącznika'; 2.

II OSK 536/20 - Wyrok NSA z 2020-07-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Radłów w przedmiocie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków