Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wr 521/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-03-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Ś. K. w przedmiocie uchwalenia 'Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ś. K.

II SA/Wr 41/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-04-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Dobromierz w przedmiocie uchwalenia stawki opłaty za zbiorowe odprowadzanie ścieków

II SA/Wr 69/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-04-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w M. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

II SA/Wr 713/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w M. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

II SA/Wr 712/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w M. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

II SA/Wr 711/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w M. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

II SA/Wr 50/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-03-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Świdnica w przedmiocie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność § 11 ust. 1 we fragmencie: 'zmiana i rozwiązanie umowy o dostawę wody i odbiór ścieków następuje na piśmie pod rygorem nieważności' oraz § 12 ust. 1 zaskarżonej uchwały.

II SA/Wr 916/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-02-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków stwierdza, że zaskarżona uchwała w części stanowiącej tabelę 3 w załączniku nr 1 ustalająca stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo