Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 2278/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I SA/Wa 2275/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2287/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I SA/Wa 1949/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 356/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie zawieszenia postępowania

I SA/Wa 3326/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-26

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I OSK 1443/13 - Wyrok NSA z 2014-01-24

Skargi kasacyjne T.B., M.K., K.R. i D.R. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg M.K., K.R., D.R. i T.B. na decyzję Ministra Skarbu Państwa nr [..] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 297/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-06

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 1697/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I SA/Wa 3026/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. mienia Skarbu Państwa
1   Następne >   2