Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

SA/Rz 1336/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-03-31

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie obsługi budżetu gminy

SA/Rz 1414/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Lu 525/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego

SA/Bd 2269/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w B. w przedmiocie postępowania restrukturyzacyjnego

I SA/Lu 560/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Izby Skarbowej w przedmiocie niedopuszczalności środka odwoławczego

I SA/Lu 532/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie określenia wpłaty z zysku za okres od

I SA/Wr 3923/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w sprawie ustalenia wysokości kary podatkowej na 1998r.