Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Kr 539/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc kwiecień 2006 r.

I SA/Kr 1499/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za luty 2002 roku

I SA/Kr 680/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-06-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z podatku od nieruchomości

I SA/Kr 1030/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty zaległości podatkowych

I SA/Kr 540/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc maj 2006 r.

I SA/Kr 959/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Krakowie w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty zaległości podatkowej

I SA/Kr 165/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-09-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie przyznania zwrotu wydatków związanych z przechowywaniem pojazdów

I SA/Kr 398/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-09-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za miesiąc marzec 2002roku

I SA/Kr 878/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-08-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie: odmowy umorzenia zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych za lata 2001, 2005 i 2006

I SA/Kr 854/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-10

Sprawa ze skargi M.G. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA w Warszawie - Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie sygn. akt I SA/Kr 2532/99
1   Następne >   +2   +5   +10   100