Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

I SA/Lu 1227/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I SA/Ke 85/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-03-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej 1.stwierdza nieważność uchwały Rady Gminy S.z dnia [...] r. nr Nr [...] w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej w zakresie obejmującym: - post...

I SA/Ke 112/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-03-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w D. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składane przez właścicieli nieruchomości 1. stwierdza nieważność uchwały Rady Miejskiej w D. z dnia [...] r. nr [...] w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składane przez właścicieli nieruchomości w zakresie obejmującym postanowienia załącznika nr...

II FSK 3529/13 - Wyrok NSA z 2014-05-06

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Przemyślu w przedmiocie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I SA/Lu 590/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-06-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego na 2011 r. w zakresie sprostowania oczywistej omyłki

II FZ 168/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-05

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. nr (...) w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego

I SA/Ke 141/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-03-31

Sprawa ze skargi na uchwałę nr [...] Rady Miejskiej w S. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 1. stwierdza nieważność uchwały nr XI/17/2012 Rady Miejskiej w S. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamie...

I SA/Ke 89/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-04-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy S. 1. stwierdza nieważność uchwały Rady Miejskiej w S. nr XXIII/121/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miej...

I SA/Ke 161/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-04-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy W. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 1. stwierdza nieważność uchwały Rady Gminy W. NR XIX/112/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości w zakresie obejmującym postanowienia załącznika pozycja D w zakr...

II FSK 1510/14 - Wyrok NSA z 2015-04-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie określenia nadpłaty z tytułu opłaty legalizacyjnej
1   Następne >   +2   +5   +10   100