Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

I SA/Ke 90/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-06-08

Sprawa ze skargi M.P. na czynność Starosty W. z zakresu administracji publicznej dotyczącą uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa w przedmiocie zwrotu opłaty za kartę pojazdu

I SA/Bd 795/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-12-16

Sprawa ze skargi E. B. na czynność S.C. w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie kart pojazdu.

I SA/Bd 239/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-02-28

Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za kartę pojazdu

I SA/Bd 813/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-02-01

Sprawa ze skargi Zdzisława D. w przedmiocie: odmowy zwrotu nadpłaty za kartę pojazdu przez Starostę N.

I SA/Bd 105/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-03-22

Sprawa ze skargi B. R. na czynność Starosty B. w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za kartę pojazdu.

I SA/Bd 860/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-12-13

Sprawa ze skargi M. P. i M. P. na czynność Starosty Ż. w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za kartę pojazdu

I SA/Bd 298/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-05-19

Sprawa ze skargi W. B. na czynność Starosty Powiatowego A. w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za kartę pojazdu

I SA/Bd 859/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-12-13

Sprawa ze skargi M. P. na czynność Starosty Ż. w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za kartę pojazdu