Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 998/16 - Wyrok NSA z 2018-02-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu na prawach strony

II OSK 1367/17 - Wyrok NSA z 2018-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OSK 32/18 - Wyrok NSA z 2018-08-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra [...] w przedmiocie ograniczenia bez odszkodowania pozwolenia zintegrowanego

IV SA/Wa 738/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-17

Wniosek w przedmiocie nałożenia obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko

II OSK 3467/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-19

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi O.P. na akt Ministra Środowiska w przedmiocie powołania na stanowisko Dyrektora [...]

IV SA/Wa 575/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy nałożenia obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko

IV SA/Wa 358/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy dopuszczenia organizacji ekologicznej do udziału w postępowaniu administracyjnym

IV SA/Wa 359/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy dopuszczenia organizacji ekologicznej do udziału w postępowaniu administracyjnym

IV SA/Wa 2854/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie