Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Kr 679/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-05-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wojniczu w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części jej załącznika, w zakresie punktu D - rubryki 'telefon kontaktowy', punktu F w zakresie sformułowania 'imię i nazwisko osób zamieszkujących na terenie nieruchomości', punktu G w zakresie akapitu drugiego zaczynającego się...