Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6136 Ochrona przyrody X

II OW 75/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-30

Wniosek w przedmiocie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa

II SA/Kr 1169/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-10

Sprawa ze skargi S.P. na niewykonanie wyroku WSA w Krakowie , sygn. akt II SA/Kr 582/12

II SAB/Lu 587/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-02-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatowego w przedmiocie sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego

II OW 76/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego negatywnego oddziaływania na środowisko

II OW 75/09 - Postanowienie NSA z 2010-03-11

Wniosek w przedmiocie wydania zezwolenia na usunięcie drzew w zakresie sprostowania z urzędu postanowienia NSA oku, sygn. akt II OW 75/09

II OW 59/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-05

Wniosek w przedmiocie wskazania właściwego organu w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr ewid. (...), położonej w miejscowości Ś., gm. B.

II OW 129/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku Prokuratora Rejonowego w P. w sprawie wykonania prac ingerujących w linię brzegową jeziora S. o nr [...] przy działce nr [...] położonej w miejscowości Z. gmina P. oraz...

II OW 130/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku Prokuratora Rejonowego w P. w sprawie wykonania prac ingerujących w linię brzegową jeziora S. o nr [...] przy działce nr [...] położonej w miejscowości K. gmina P. oraz ...

II OW 126/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do nałożenia obowiązku przywrócenia środowiska do stanu właściwego

II OW 35/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do podjęcia działań zmierzających do zagospodarowania odpadów z wypadku drogowego po wycieku oleju napędowego na posesję nr [...] w miejscowości G., stanowiącą własność J. G. i J. G.
1   Następne >   3