Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OSK 1082/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-19

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II OSK 1159/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-13

Wniosek w przedmiocie wskazania lokalizacji ...

IV SA/Wa 696/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej