Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 2142/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 312/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie nałożenia kary za wydanie decyzji z naruszeniem terminu

IV SA/Wa 696/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

IV SA/Wa 783/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

IV SA/Wa 1857/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 430/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie nałożenia kary za wydanie decyzji z naruszeniem terminu

IV SA/Wa 77/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie nałożenie kary za wydanie decyzji z naruszeniem terminu

IV SA/Wa 792/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012

IV SA/Wa 1532/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej oraz zatwierdzenia podziału nieruchomości

IV SA/Wa 3257/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej
1   Następne >   2