Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Łd 880/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej:

II SA/Lu 962/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania płatności dla gospodarstwa niskotowarowego

II OSK 1116/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Gospodarki Morskiej w przedmiocie opuszczenia polskich obszarów morskich

II SA/Sz 382/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-05-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie przyznania płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej za 2004 r,

IV SA/Wa 469/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-31

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odrzucenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu 'Ułatwianie startu młodym rolnikom

II OW 57/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-23

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia sprawy dotyczącej zalesienia działki nr [...] położonej w miejscowości K. stanowiącej własność K. P.

IV SA/Wa 1597/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Rz 238/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-03-29

Sprawa ze skargi ... na pismo Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Regionalnego w Rzeszowie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przejęcia przez spadkobiercę gospodarstwa rolnego praw i obowiązków wynikających z decyzji o przyznaniu płatności dla gospodarstwa niskotowarowego.

IV SA/Wa 2106/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności aktu własności ziemi

IV SA/Wa 831/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. w przedmiocie odmowy przyznania płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
1   Następne >   +2   +5   +10   19