Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Lu 569/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-02-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej

IV SA/Wa 402/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

IV SAB/Wa 9/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

IV SA/Wa 1320/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SAB/Wa 12/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-26

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

IV SAB/Wa 8/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

II OSK 725/09 - Postanowienie NSA z 2010-07-13

Wniosek w przedmiocie ochrony zwierząt

II OW 88/09 - Postanowienie NSA z 2010-03-26

Wniosek w przedmiocie wskazania: organu właściwego do naprawienia szkody wyrządzonej przez jelenie w ogrodzonych sadach

II OZ 990/09 - Postanowienie NSA z 2010-04-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku Gminy Józefów o wymierzenie grzywny Wojewodzie Mazowieckiemu w związku z nieprzekazaniem Sądowi skargi oku wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

IV SA/Wa 915/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-18

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów o rybołówstwie
1   Następne >   +2   +5   +10   33