Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II GZ 895/17 - Postanowienie NSA z 2018-03-16

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości , nr [...] w przedmiocie uchylenia uchwały o odmowie wpisu na listę radców prawnych

VI SA/Wa 1067/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-26

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II GZ 48/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-21

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II GZ 48/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-25

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II GZ 249/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-22

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego

II GZ 250/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-22

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego

II GZ 254/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-22

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zwrotu wniosku o dopuszczenie do egzaminu notarialnego

II GZ 255/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-22

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zwrotu wniosku o dopuszczenie do egzaminu notarialnego

II GZ 239/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-27

Zażalenie na zarządzenie Sędziego WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II Stopnia Nr 3 przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu adwokackiego, który został przeprowadzony w dniach 28-31 marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wyniku egzami...
1   Następne >   +2   +5   7