Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I SA/Wa 1244/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia i odszkodowania

I SA/Wa 1536/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-23

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1536/08 o odrzuceniu zażalenia S. W. na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1536/08 o odrzuceniu skargi kasacyjnej S. W. od postanowienia WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1536/08 o odrzuceniu skargi o wznowienie postępowania sądowego posta...

I SA/Wa 2050/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania

I SAB/Wa 310/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie i wypłatę odszkodowania za grunt zajęty pod drogę

II SA/Ke 487/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I SA/Wa 1455/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. W. o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1902/07 odrzucającym skargę Z. W. na pismo ...

I SAB/Wa 57/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

I SA/Wa 2139/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego

I SAB/Wa 289/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia

I SA/Wa 2456/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za nieruchomość
1   Następne >   +2   +5   +10   24