Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

VIII SAB/Wa 17/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta P.

I OW 139/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku Z. Ś. dotyczącego działki położonej w O. przy ulicy [...], nr ewidencyjny [...]

I OW 7/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-13

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku