Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Bd 122/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-02-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Kierownika Rejonowego Urzędu Pracy w

IV SA/Wr 581/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-05-07

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr [...] Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we W. z dnia [...] r. w sprawie przyznania nagrody rocznej członkom Zarządu WFOŚiGW we W.

IV SA/Wr 584/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-05-07

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr [...] Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we W. z dnia [...] r. w sprawie przyznania nagrody rocznej członkom Zarządu WFOŚiGW we W.

IV SA/Wr 585/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-05-07

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr [...] Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we W. z dnia [...] r. w sprawie przyznania nagrody rocznej członkom Zarządu WFOŚiGW we W.

II SO/Bd 70/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-12-15

Wniosek G. i S. P. w sprawie z wniosku G. i S. P. o wymierzenie Wojewodzie grzywny

II SO/Bd 70/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-05-15

Wniosek G. i S. P. w sprawie z wniosku G. i S. P. o wymierzenie Wojewodzie [...] grzywny

II SO/Bd 70/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-12-14

Wniosek G. i S. P. o przedłużenie terminu do wniesienia zażalenia od postanowienia WSA w Bydgoszczy w sprawie z wniosku G. i S. P. o wymierzenie Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu grzywny

II SO/Bd 70/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-09-15

Wniosek G. i S. P. o przedłużenie terminu do wniesienia zażaleń od postanowień WSA w Bydgoszczy w sprawie z wniosku G. i S. P. o wymierzenie Wojewodzie [...] grzywny

II SO/Bd 70/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-01-15

Wniosek G. i S. P. o przedłużenie terminu do wniesienia zażalenia od postanowienia WSA w Bydgoszczy w sprawie z wniosku G. i S. P. o wymierzenie Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu grzywny

II SO/Bd 70/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-02-09

Wniosek G. i S. P. o przedłużenie terminu do wniesienia zażalenia od postanowienia WSA w Bydgoszczy w sprawie z wniosku G. i S. P. o wymierzenie Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu grzywny
1   Następne >   3