Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

III SA/Lu 917/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora L. Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w L. w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

III SA/Gd 282/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Gd 296/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej oddalono skargę.

III SA/Gd 298/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] w przedmiocie choroby zawodowej stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz uchyla postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] nr [...].

IV SA/Gl 1290/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej

VII SA/Wa 967/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-28

Sprawa ze skargi A. G. na Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w przedmiocie niewykonania wyroku

IV SA/Gl 538/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Wr 591/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-25

Sprawa ze skargi na uchwałę [...] Rady Lekarskiej we W. w przedmiocie nie wyrażenia zgody na zmianę miejsca przeszkolenia

IV SA/Gl 876/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

II GSK 1151/14 - Wyrok NSA z 2015-04-08

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie nakazu zaprzestania prowadzenia niezgodnej z przepisami reklamy apteki oraz nałożenia kary pieniężnej
1   Następne >   +2   +5   +10   100