Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

IV SA/Po 96/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-06-21

Skarga Prokuratora Okręgowego w P. na uchwałę Rady Powiatu w P. w przedmiocie zmiany uchwały nr [...] w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w P. im. S.

II SA/Po 307/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-07-27

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie zatwierdzenia systemu jakości badań wody

IV SA/Po 51/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w P. w przedmiocie choroby zawodowej

IV SA/Po 384/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie nadania statutu S. w R. w przedmiocie nadania statutu stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

IV SA/Po 385/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej

II SA/Po 373/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-09-21

Sprawa ze skargi na decyzję Inspektor Sanitarny w przedmiocie choroby zawodowej

II SA/Po 372/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-09-21

Sprawa ze skargi na decyzję Inspektor Sanitarny w przedmiocie choroby zawodowej