Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II SA/Go 311/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej

II OSK 1752/16 - Wyrok NSA z 2018-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu w przedmiocie obrotu środkami zastępczymi

II OSK 977/18 - Wyrok NSA z 2018-06-12

Sprawa ze skargi na decyzję Rzecznika Praw Pacjenta w przedmiocie niestwierdzenia naruszenia prawa pacjenta

II SA/Go 284/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-06-05

WSA w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Adam Jutrzenka-Trzebiatowski Sędziowie Sędzia WSA Jacek Jaśkiewicz (spr.) Asesor WSA Jarosław Piątek Protokolant sekr. sąd. Stanisława Maciejewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 czerwca 2018 r. sprawy ze sprzeciwu D.B. na decyzję Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie odmowy zmiany orzeczenia o stopniu niepełnosprawności u...

II SA/Op 232/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-06-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności

VI SA/Wa 609/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-04

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie reklamy apteki oraz nałożenia kary pieniężnej

II OSK 723/18 - Wyrok NSA z 2018-06-12

Sprawa ze skargi na decyzję Rzecznika Praw Pacjenta w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

III SA/Gl 487/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Gl 491/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach w przedmiocie choroby zawodowej

II OSK 1749/16 - Wyrok NSA z 2018-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej
1   Następne >   2