Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Wa 918/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] W. w przedmiocie niewyrażenia zgody na umieszczenie na liście osób zakwalifikowanych do najmu dotychczas zajmowanego lokalu na czas nieoznaczony

II SA/Wa 783/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-13

Sprawa ze skargi M. M. uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie uregulowania tytułu prawnego do lokalu

I OZ 690/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-21

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Szczecinie z dnia [......

I OW 111/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku dotyczącego przydziału lokalu socjalnego

II SA/Wa 2275/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] W. w przedmiocie odmowy zakwalifikowania wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 393/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-13

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 2005/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na zakwalifikowanie do umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu

I OZ 728/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w S. w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego