Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

VI SA/Wa 618/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-15

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie zakazu wprowadzania do obrotu sałatki

II GSK 567/14 - Wyrok NSA z 2015-04-23

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II GSK 39/13 - Wyrok NSA z 2014-03-19

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

VI SA/Wa 250/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-12

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w przedmiocie zatwierdzenia typu przyrządu do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym

VI SA/Wa 1229/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-30

Wniosek w przedmiocie zakazu wprowadzenia produktów na rynek oraz nakazu wycofania produktów z rynku

II GSK 1172/12 - Wyrok NSA z 2013-11-13

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Pracy w przedmiocie wycofania wyrobu z obrotu i użytku oraz nakazu jego odkupienia

II GSK 1174/12 - Wyrok NSA z 2013-11-26

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu zafałszowanych środków spożywczych

II GSK 80/06 - Wyrok NSA z 2006-07-18

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie w przedmiocie legalizacji przyrządów pomiarowych

II GSK 104/06 - Wyrok NSA z 2006-09-13

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi G. S.A. z siedzibą w W. na decyzje Ministra Gospodarki i Pracy nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], nr [...] w przedmiocie odmowy zezwolenia na eksploatację zbiorników ciśnieniowych

II GSK 122/06 - Wyrok NSA z 2006-09-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Gospodarki i Pracy w przedmiocie odmowy zezwolenia na eksploatację zbiorników ciśnieniowych
1   Następne >   +2   +5   +10   96