Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

II SAB/Wa 194/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie

II SA/Wa 557/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-24

Sprawa ze skargi A. K. na orzeczenie Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie zaliczenia do grupy inwalidztwa oraz stwierdzenia związku inwalidztwa ze służbą wojskową powstałego wskutek wypadku

II SA/Wa 798/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-20

Skarga R. S. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej [...] w przedmiocie orzeczenia o niezdolności do zawodowej służby wojskowej

II OZ 1270/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi R. S. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie nr [...] w przedmiocie orzeczenia o niezdolności do zawodowej służby wojskowej

II SA/Wa 798/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-13

Sprawa ze skargi R. S. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w W. w przedmiocie orzeczenia o niezdolności do zawodowej służby wojskowej

II SA/Wa 1135/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-10

Sprawa ze skargi E. C. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w W. w przedmiocie zdolności do zawodowej służby wojskowej