Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SA/Bd 1170/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-03-30

Wniosek w przedmiocie odwołania dyrektora muzeum

III SA/Wr 318/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-04-10

Skarga C J S na zarządzenie W G B w przedmiocie powołania M B na funkcję organu [...] w B, wniosku skarżącego o uzupełnienie postanowienia WSA we Wrocławiu (sygn. akt III SA/Wr 318/0

III SAB/Wr 11/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-11-06

Sprawa ze skargi na bezczynność R G B w przedmiocie braku nadzoru nad SPZAOZ w B

III SA/Kr 924/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-12-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wyborów ławników do Sądu Okręgowego oraz sądów rejonowych na kadencję w latach 2004

III SA/Wr 318/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-10-14

Skarga C. J. S., na zarządzenie Wójta Gminy B. w przedmiocie powołania M. B. na funkcję organu SPZAOZ w B.,

III SA/Wr 153/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-08-03

Wniosek w przedmiocie ustanowienia Odznaczenia Zasłużonych dla Miasta i Gminy B

II OSK 1844/12 - Wyrok NSA z 2012-09-06

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie wyboru ławników

III SA/Łd 855/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-09-06

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta

II SA/Po 1275/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-01-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie regulaminu wyróżnień honorowych

II OSK 2482/13 - Wyrok NSA z 2013-11-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu M. w przedmiocie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy
1   Następne >   +2   +5   +10   86