Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

IV SAB/Wa 249/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku

IV SAB/Wa 93/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpatrzenie wniosku