Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SAB/Gd 57/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-04-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w sprawie rozpoznania wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy

III SAB/Gd 13/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-04-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

III SAB/Wr 51/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-05-09

Sprawa ze skargi A.A. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały

III SAB/Wr 50/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-05-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały

III SAB/Wr 263/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-05-31

Skarga K. S. na bezczynność W. D. w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy

III SO/Wr 6/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-07-16

Wniosek w przedmiocie nieprzekazania w terminie skargi

II OSK 1969/19 - Postanowienie NSA z 2019-07-25

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Lublinie w przedmiocie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

II SAB/Go 155/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-08-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wydania zezwolenia na pobyt czasowy

II OSK 2269/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-28

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie niedoręczenia decyzji

II SAB/Go 156/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-07-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie wydania zezwolenia na pobyt czasowy
1   Następne >   2