Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

II SA/Rz 885/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP

IV SA/Gl 513/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-11-23

Sprawa ze skargi M. M. na działanie Wojewody [...] w przedmiocie zarejestrowania pobytu

III SA/Wr 712/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję W D w przedmiocie zobowiązania do opuszczenia kraju

IV SAB/Wa 215/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-04

Sprawa ze skargi A. K. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie V SAB/Wa 10/11 w przedmiocie: bezczynności w rozpoznaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się w RP

II SAB/Ol 72/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-01-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy

IV SAB/Wa 504/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wydania orzeczenia

III SAB/Wr 2/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-04-04

Sprawa ze skargi I. P. na przewlekłość postępowania Wojewody D. w przedmiocie załatwienia sprawy zezwolenia na pobyt czasowy, sprostować z urzędu w sentencji wyroku WSA we Wrocławiu (sygn. akt III SAB/Wr 2/1

III SAB/Kr 85/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-05-31

Sprawa ze skargi A.C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę w sprawie rozpoznania wniosku w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy

III SAB/Kr 91/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-05-31

Sprawa ze skargi A. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę w sprawie rozpoznania wniosku w przedmiocie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

IV SA/Wa 1747/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-30

Skarga S. Z. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego
1   Następne >   +2   5