Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I OSK 1071/14 - Wyrok NSA z 2016-01-19

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia nieruchomości rolnej

I OW 218/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. W., H. F., K. R., J. D., S. P. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej o nadaniu na własność nieruchomości

I OSK 1406/16 - Wyrok NSA z 2016-07-19

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody Lubelskiego w przedmiocie reformy rolnej

I OSK 1405/16 - Wyrok NSA z 2016-07-19

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skargi W.K. na przewlekłe prowadzenia postępowania przez Wojewodę Lubelskiego w przedmiocie reformy rolnej

II SAB/Bd 33/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-06-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody K.-P. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku