Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6290 Reforma rolna X

I OW 56/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. M. i E. P. o wznowienie postępowania zakończonego decyzją Naczelnika Gminy R.

I OW 100/07 - Postanowienie NSA z 2008-02-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie dokonania klasyfikacji i szacunku gruntu nadanego J. K. dokumentem nadania ziemi

I OW 218/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. W., H. F., K. R., J. D., S. P. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej o nadaniu na własność nieruchomości

I OW 70/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B. P. o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej przejścia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości postanowił: wskazać Wojewodę P. jako organ właściwy do rozpoznania wniosku B. P. o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej przejścia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości.