Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

V SA/Wa 476/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie określenia kwoty długu celnego

III SA/Gl 796/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie odmowy dokonania zmiany danych zawartych w zgłoszeniu celnym

III SA/Gl 1014/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie odmowy dokonania zmiany danych zawartych w zgłoszeniu celnym

III SA/Gl 1155/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie odmowy dokonania zmiany danych zawartych w zgłoszeniu celnym

III SA/Gl 819/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie odmowy dokonania zmiany danych zawartych w zgłoszeniu celnym

V SA/Wa 211/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług

III SA/Kr 1794/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-15

Wniosek w przedmiocie określenia kwoty długu celnego

III SA/Gl 621/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie inne

V SA/Wa 1637/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-29

Skarga W. sp. z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe w zakresie wartości celnej

III SA/Wr 310/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-29

Wniosek w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu z dnia [...] o sygn. akt [...]
1   Następne >   +2   +5   +10   100