Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

V SA/Wa 2001/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie przepadku na rzecz Skarbu Państwa kwoty złożonej tytułem zabezpieczenia pozwolenia na przywóz towaru

V SA/Wa 2581/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-31

skarg P. Spółka z o. o. w K.. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie ustalenia wysokości nienależnie pobranych środków z tytułu refundacji wywozowej i zobowiązania do zwrotu określonej kwoty łącznie z odsetkami oraz na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr ... w przedmiocie nałożenia kary na przedsiębiorcę z tytułu wnioskowania o refundację wyższą niż stosowana;

I GSK 431/07 - Wyrok NSA z 2008-01-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie dotyczącej zmiany decyzji w przedmiocie kontyngentu taryfowego Oddala skargę kasacyjną.

I GSK 431/07 - Postanowienie NSA z 2008-07-01

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie do...

V SA/Wa 654/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-07

skarg P. P. H. K. Sp. z o. o. w K. na decyzje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie ustalenia wysokości nienależnie pobranych środków z tytułu refundacji wywozowej i zobowiązania do zwrotu określonej kwoty łącznie z odsetkami oraz nałożenia kary na przedsiębiorcę z tytułu wnioskowania o refundację wyższą niż stosowana;

V SA/Wa 2583/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-31

skarg P. Spółka z o. o. w K. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie ustalenia wysokości nienależnie pobranych środków z tytułu refundacji wywozowej i zobowiązania do zwrotu określonej kwoty łącznie z odsetkami; oraz na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr ... w przedmiocie nałożenia kary na przedsiębiorcę z tytułu wnioskowania o refundację wyższą niż stosowana; Oddala skargi

I GSK 967/08 - Wyrok NSA z 2010-01-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy wypłaty refundacji wywozowej

I GZ 160/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr [...] w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie zwolnionego zabezpieczenia z tytułu zaliczkowej refundacji wywozowej

I GSK 537/09 - Wyrok NSA z 2010-12-21

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi P. P.-H. 'K.' Spółki z o.o. w K. na decyzje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...] oraz nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości nienależnie pobranych środków z tytułu refundacji wywozowej oraz nałożenia kary na przedsiębiorcę z tytułu wnioskowania o refundację wyższą ...

V SA/Wa 2656/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie nałożenia kary z tytułu wnioskowanej refundacji wywozowej wyższej niż należna
1   Następne >   +2   +5   7