Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

VI SA/Wa 482/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-14

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na posiadanie broni palnej myśliwskiej postanowił: sprostować z urzędu wyrok WSA w Warszawie w ten sposób, że : w pkt. 3 sentencji wyroku po słowach 'zasądza od Komendanta Głównego Policji na rzecz skarżącego R. L.' wpisać w miejsce słów 'kwotę 200 (dwieście) złotych' słowa 'kwotę 457 (czterysta pięćdziesiąt...

II OSK 998/08 - Postanowienie NSA z 2009-06-25

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń myśliwską

II SA/Wa 535/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-02

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

VI SA/Wa 456/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-19

Skarga J. A. na decyzje Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną sportową

VI SA/Wa 1942/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-18

Wniosek w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

VI SA/Wa 2057/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-04

Wniosek w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na posiadanie broni palnej myśliwskiej

II OSK 747/11 - Wyrok NSA z 2012-07-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską do celów łowieckich

II OSK 3199/14 - Postanowienie NSA z 2015-05-26

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na posiadanie broni palnej myśliwskiej do celów łowieckich

II SA/Wa 763/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-16

Wniosek w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania dotyczącego cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

II SAB/Wa 345/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Policji w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie cofnięcia pozwolenia na posiadanie broni palnej myśliwskiej
1   Następne >   +2   +5   +10   42