Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OW 75/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. K. w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej

I SA/Wa 284/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-30

Wniosek w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

I SA/Wa 285/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-30

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I SA/Wa 450/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-30

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 1270/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta W. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

I SA/Wa 592/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie zasiłku okresowego

I SA/Wa 1265/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta W. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SO/Lu 4/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-10-02

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za sporządzenie opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej

IV SA/Gl 313/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

I OZ 750/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej
1   Następne >   +2   4