Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Kr 861/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-19

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie skargi kasacyjnej J.Ł. od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w N. Nr: [...] w przedmiocie zasiłku okresowego

I SA/Wa 1808/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w formie zasiłków

I SAB/Wa 46/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-17

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie skargi na działanie organu

I SA/Wa 2134/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie zasiłku celowego specjalnego

I SA/Wa 315/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I SA/Wa 1116/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

I SA/Wa 2120/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie zasiłku celowego

I SAB/Wa 329/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-25

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność organu

I SA/Wa 310/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I SA/Wa 1716/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-28

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej
1   Następne >   +2   +5   +10   43