Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 36/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-04-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

IV SA/Wr 58/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-04-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie D. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I OSK 408/09 - Wyrok NSA z 2010-01-12

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania