Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Bd 930/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Bd 604/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-10-10

Wniosek w przedmiocie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami

II SA/Bd 1209/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w sprawie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Bd 261/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-05-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Bd 590/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-02-11

Wniosek w przedmiocie zobowiązania dłużnika alimentacyjnego do zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Bd 1081/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Bd 1315/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej