Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OSK 1101/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-18

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Sieradzu w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

I SA/Wa 246/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-01

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Lu 508/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-07-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SO/Bd 57/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-07-02

Wniosek w przedmiocie przyznania zasiłku okresowego

I SA/Wa 960/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pieniężnego

I SA/Wa 2294/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-17

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I SA/Wa 765/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

I SAB/Wa 192/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w sprawie [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o zasiłek celowy

I OZ 476/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-06

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO we W. , nr [...] w przedmiocie określenia kwoty świadczenia nienależnie pobranego w formie zasiłku celowego

I SA/Wa 1825/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-04

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu podania
1   Następne >   +2   +5   +10   54